TUTORIA

Università Niccolò Cusano > SERVEIS > TUTORIA

LA UNIVERSITAT ITALIANA NICCOLÒ CUSANO – CURSOS EN CATALÀ ofereix un servei d’orientació i tutoria a distancia als estudiants al llarg dels seus estudis. Els TUTORS PEDAGÒGICS són els encarregats de les tutories. Vetllen en tot moment per la relació amb els estudiants i les relacions entre estudiants i docents. És una figura que vol acostar-se a l’entorn universitari i identificar les necessitats de l’alumnat en el procés d’aprenentatge.

Tutors proveiran assessoria continuada per video-conferència i mitjançant eines com el xat i el fórum, disponibles a la plataforma universitària.