Què significa que el curs de grau és a distància o en línia?

El terme «a distància» o «en línia» vol dir que els cursos de la Universitat (classes, tutories, informació) es porten a terme a través d’Internet, de tal manera que l’estudiant pot accedir-hi en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Inclouen classes multimèdia autoformatives en temps real, gravades i en videoconferència i tutories a distància per correu electrònic.

Aquest sistema permet que l’estudiant pugui estudiar a casa i que només s’hagi d’adreçar al centre examinador el dia de l’examen.

Com es porten a terme les classes?

Es pot accedir a les classes des de l’àrea reservada de l’apartat «didàctica» que es troba al web www.unicusano.it. Un cop feta la inscripció, els estudiants reben una contrasenya i se’ls assigna un usuari per poder accedir a la plataforma e-learning. Des d’aquesta tenen accés a les classes dels seus cursos.

Quins són els requisits mínims per poder seguir les classes?

Per poder gaudir dels serveis e-learning cal que els estudiants disposin d’un ordinador de taula (o un ordinador portàtil). Tanmateix, també es poden fer servir els ordinadors dels diferents centres de referència de la Universitat. Característiques tècniques: connexió a Internet, ADSL per cable o WI-FI (la connexió amb llapis USB només és vàlida per a connexions 4G i 3G -HSDPA i UMTS); les connexions 2G (GPRS i GSM) no són vàlides per l’àudio i el vídeo en streaming. Càmera: necessària per a les reunions de l’aula virtual. Àudio: es recomana l’ús d’auriculars amb micròfon (també és vàlid el micròfon integrat a l’ordinador portàtil). Java Runtime Machine: es pot descarregar de forma gratuïta per Internet. Java Runtime: es pot descarregar de forma gratuïta per Internet.

Puc veure els vídeos de les classes en un IPad/IPhone Apple?

Sí, només cal que t’instal·lis el browser de navegació PUFFIN (disponible a l’ITunes) en la versió Lite (amb suport Flash Player gratuït durant 14 dies) o en la versió Completa.
Info: http://www.puffinbrowser.com/index.php. De la mateixa manera, per a tauletes amb sistema operatiu Android és possible instal·lar PUFFIN o instal·lar el lector Flash, que es pot descarregar en aquest enllaç http://flash-player.softonic.it/android. Per a visualitzar els llibres electrònics en format epub és necessari fer servir un lector que pugui llegir aquest tipus d’arxiu en el dispositiu mòbil i l’Adobe Digital Edition en un Pc o Mac. Per a visualitzar els llibres electrònics en format .cbz cal fer servir un lector que pugui llegir aquest tipus d’arxiu al dispositiu mòbil i Cdisplay en un Pc o Mac.

Quin programa puc fer servir per veure els arxius flipchart?

Els arxius flipchart es poden veure mitjançant el programa ActiveIspire, que es pot descarregar de manera gratuïta a: http://www1.prometheanplanet.com/it/server.php?show=nav.20000

Quins són els requisits necessaris per a inscriure’m?

Els requisits per a inscriure’s als cursos de grau en línia són els mateixos que actualment es demanen per als cursos de grau tradicionals. Així doncs, s’hi pot inscriure qualsevol persona que tingui un títol d’estudis d’un centre d’ensenyament superior equivalent al diploma italià de cinc anys i que no estigui inscrit en una altra universitat.

La inscripció a un curs a distància és compatible amb la inscripció a un altre curs universitari?

No. Els cursos a distància es regeixen per la mateixa normativa que els cursos universitaris tradicionals, en què s’exclou la possibilitat d’estar inscrit a més d’un curs alhora i independentment del tipus de curs i de la universitat a la qual pertanyin. Si no es respecta aquesta norma, es denegarà la possibilitat d’aconseguir el títol i es negarà cap indemnització econòmica.

Quin és el període de matriculació?

El període de matrícula sempre és obert.

Ja tinc un títol de grau: puc convalidar algunes assignatures?

La convalidació dels títols dels estudiants que accedeixen a uns estudis és competència del Comitè d’Avaluació. Aquest òrgan s’encarrega d’analitzar els exàmens que l’estudiant ha superat i considera si es poden convalidar en el nou pla d’estudis. De vegades, i a petició del Comitè, caldrà presentar el programa d’exàmens dels estudis que es volen convalidar.

Quina és la modalitat dels exàmens?

Tots els exàmens són escrits i es porten a terme a Barcelona.
Si ho desitja, l’estudiant podrà seguir els seus cursos per un període determinat al Campus italià ubicat a Roma, on també pot seguir els cursos de llengua italiana. També si ho desitja pot fer l’examen en llengua italiana o catalana/castellana.

Qui em pot informar o ajudar amb els estudis?

L’estudiant pot adreçar-se a les oficines de la Universitat de Barcelona per a qualsevol tràmit administratiu i burocràtic. A més, també pot demanar un servei de tutoria presencial o mitjançant videoconferència.