IMPORT ANUAL DE LA MATRÍCULA I TAXA GESTIÓ ACADÈMICA

Università Niccolò Cusano > MATRICULA’T > IMPORT ANUAL DE LA MATRÍCULA I TAXA GESTIÓ ACADÈMICA

El importe de la tasa regional se paga por transferencia bancaria
a la Universidad Niccolò Cusano de Roma al número de cuenta:
BANCA UNICREDIT
IBAN: IT 90 C020 0805 2640 0050 0041 416
BIC/SWIFT: UNCRITM1D48
En concepto habrá que poner: TASSA REGIONALE A.A. xx/xx