A Espanya, els exàmens es fan per escrit i s’assoleix el títol de grau en finalitzar els estudis. Es preveuen 10 sessions d’exàmens cada any.